Vilkår og betingelser for Risskovs Rejseklub

1. Medlemskab af Risskovs Rejseklub


1.1. Medlemskab af Risskovs Rejseklub er en aftale mellem Risskov Rejser A/S (herefter kaldet ”Risskov Rejser”) og det individuelle medlem (herefter kaldet ”medlem” eller ”medlemmet”). Medlemskab opnås ved at foretage en rejse med Risskov Rejser og give samtykke. Samtykket omfatter Risskov Rejsers generelle vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger (herefter kaldet ”Privatlivspolitik”) og de specifikke medlemsbetingelser for Risskov Rejseklub som anført i dette dokument, herunder samtykke til at modtage Risskov Rejsers nyhedsbrev.

1.2. Medlemskabet er individuelt. Medlemskabet registreres i medlemmets fulde navn sammen med medlemmets personlige e-mailadresse. Hvert medlem får sit eget personlige medlemsnummer og en e-mailadresse kan ikke knyttes til mere end én medlemsprofil. Minimumsalderen for medlemskab er 18 år. Det er kun fysiske personer, der kan blive medlem.

1.3. Risskovs Rejseklub vil løbende blive tilført nye fordele, ligesom der vil ske udvikling og ændringer af eksisterende fordele og af programmet som helhed. Nogle fordele vil muligvis være tidsbegrænsede, og andre kan fjernes efter Risskov Rejsers skøn uden forudgående varsel eller kompensation. De til enhver tid tilgængelige fordele i Risskov Rejseklub fremgår på www.risskovrejser.dk.

1.4. Medlemskabet og de tilknyttede fordele er personlige og kan ikke deles eller videregives. Medlemsfordelene i Risskovs Rejseklub gælder kun for den person, der er angivet som medlem. Såfremt flere personer i en husstand eller rejseselskab rejser sammen og ønsker hver især at blive medlem, skal hver person således oprette sig som selvstændigt medlem for efterfølgende at kunne opnå medlemsfordelene.

1.5. Medlemmer kan til enhver tid opsige deres medlemskab. Denne opsigelse skal ske via e-mail til [email protected]. Der vil ikke blive givet nogen tilsvarende kontant tilbagebetaling, kredit eller kompensation i forbindelse med et sådant opsagt medlemskab for tab af fordele under programmet, uanset om de er optjent eller ej. Er der ydet en medlemsrabat på en endnu ikke afviklet rejse, anses betingelserne for medlemsrabatten i tilfælde af opsigelse af medlemskabet som værende uopfyldte, og Risskov Rejser forbeholder sig ret til at efterfakturere værdien af den ydede rabat og betragte betalingen af rejsen som værende mangelfuld indtil den uretmæssigt opnåede rabat er blevet tilbagebetalt af det tidligere medlem.

1.6. Ønsker man at genoptage sit medlemskab, gøres dette efter de samme regler og betingelser som for indmeldelse af nye medlemmer.

1.7. Risskov Rejser forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige medlemskab af Risskovs Rejseklub til enhver tid, af enhver grund eller uden specifik grund, efter eget skøn. Der vil ikke blive givet nogen tilsvarende kompensation til medlemmet i forbindelse med et sådant suspenderet eller opsagt medlemskab for tab af fordele under Risskovs Rejseklub

1.8. Som medlem af Risskovs Rejseklub har man mulighed for at opnå medlemsrabat på en fremtidig rejse med Risskov Rejser, såfremt følgende forudsætninger alle er opfyldt:

   1.8.1. Medlemmet har rejst med Risskov Rejser mindst én gang før inden for de seneste 3 år. De 3 år regnes fra hjemkomstdatoen for den seneste rejse til afrejsedatoen for den rejse, der ønskes rabat på.

   1.8.2. Medlemmet opfylder betingelsen om afgivet samtykke jf. punkt 1.1 på bestillingstidspunktet for den rejse, der ønskes rabat på.

   1.8.3. Medlemmet oplyser sit medlemsnummer ifm. bestilling af den rejse, der ønskes medlemsrabat på.

1.9. Medlemsrabatterne på rundrejser med dansk rejseleder udgør på nuværende tidspunkt:

  • 500 kr. pr. person på rundrejser hvor grundprisen er under 12.500 kr. pr. person
  • 750 kr. pr. person på rundrejser hvor grundprisen er mellem 12.500-25.000 kr. pr. person
  • 1000 kr. pr. person på rundrejser hvor grundprisen er over 25.000 kr. pr. person

 

1.10. Medlemsrabat på din rejse til USA, Canada, Australien og New Zealand: Vælger du en af vores individuelle pakkerejser får du 500 kr. i rejserabat pr. person

1.11. Såfremt et medlem har tilbagekaldt sit samtykke til at modtage Risskov Rejsers nyhedsbrev, bortfalder retten til mulig medlemsrabat. Afgiver medlemmet efterfølgende nyt samtykke jf. punkt 1.1 generhverves retten til medlemsfordele, herunder mulighed for rabat efter de til enhver tid gældende vilkår og betingelser nævnt i dette dokument.

1.12. Det er ikke muligt at kræve medlemsfordele eller tilbud med tilbagevirkende kraft ved at gøre krav på en fordel, et medlem var berettiget til, men som ikke blev krævet på det tidspunkt. Eksempelvis bortfalder muligheden for medlemsrabat på en rejse, hvis medlemskabet ikke blev oplyst på tidspunktet for bestillingen af rejsen.


2. Beskyttelse af personlige oplysninger


2.1 Medlemskab kan kun indgås, hvis medlemmet giver samtykke til elektronisk markedsføring, og det kræver, at medlemmet oplyser navn, adresse, e-mailadresse og andre obligatoriske i forbindelse med tilmeldingen. Medlemmet accepterer, at Risskov Rejser registrerer personlige oplysninger og bruger dem til at administrere medlemsdatabasen og til kommunikationsformål, herunder markedsføring.

2.2 Risskov Rejser er dataansvarlig for medlemmernes personoplysninger. Procedurer og detaljer omkring persondatahåndtering samt anvendelse af persondata kan til enhver tid ses i Risskov Rejsers Privatlivspolitik

2.3 Risskov Rejser bruger reklamenetværk som Google, Facebook, Instagram og LinkedIn. Dine kontaktoplysninger og andre relevante data, som vi har registreret om dig, kan blive videregivet til disse tjenesteudbydere. Vi bruger denne type tjenesteudbydere til at vise dig målrettede annoncer, tilbud og anbefalinger og til at foretage analyser og udvikle vores tjenester.

2.4 Ved at tilmelde sig Risskovs Rejseklub giver medlemmet samtykke til at modtage oplysninger relateret til sit medlemskab, klubtilbud og -fordele, samt tilbud, kampagner og nyheder fra Risskov Rejser og vores samarbejdspartnere. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, men det vil fratage medlemmet væsentlige dele af fordelene i Risskovs rejseklub, herunder en eventuelt optjent ret til rabat på rejser. 


3. Generelle vilkår og betingelser


3.1 Risskovs Rejseklub styres og administreres af Risskov Rejser A/S (CVR 17007971), og vi forbeholder os ret til at ændre eller annullere Risskovs Rejseklub helt eller delvist til enhver tid. I tilfælde af en eventuel hel eller delvis lukning af Risskovs Rejseklub vil der ikke blive udbetalt erstatning eller anden form for kompensation til medlemmerne.

3.2 Risskov Rejser forbeholder sig ret til at ændre eksisterende vilkår og betingelser til enhver tid. Vilkår og betingelser findes på www.risskovrejser.dk, og opdateres en gang i mellem, hvorfor medlemmer opfordres til løbende at besøge siden og holde sig orienteret om eventuelle ændringer til nærværende vilkår og betingelser. Man kan til enhver tid melde sig ud af programmet, såfremt man ikke ønsker at acceptere eventuelle reviderede vilkår og betingelser. Dette gøres som beskrevet ovenfor i dette dokument. Et medlems fortsatte deltagelse i Risskovs Rejseklub (herunder adgang til eller opnåelse af eventuelle fordele under programmet) efter offentliggørelsen af reviderede vilkår og betingelser, indikerer accept af ændringerne.

3.3 Eventuelle spørgsmål relateret til Risskov Rejseklub skal sendes til [email protected]

3.4 Disse vilkår og betingelser og enhver tvist eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dem eller deres indhold, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov. Byretten i Aarhus er værneting for enhver tvist relateret til Risskovs Rejseklub.


Gældende version opdateret den 24. januar2024

 

Tilmeld dig vores
nyhedsbrev

Få inspiration, tilbud og invitationer til rejseevents

Bliv opdateret med de bedste tilbud, nye rejsemål, invitationer til gratis rejseforedrag, rejsetips og spændende indhold fra vores rejseblog.

Nyhedsbrevet udkommer 1-2 gange om ugen – og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vi ses i din indbakke!